444 0 469 / GÖZ

Miyop genel olarak uzağı görmekte zorlanmak durumu olarak açıklanabilir. Uzak görmeyi bozan katarakt, astigmat, sarı nokta hastalığı gibi birçok hastalık uzak görmeyi bozabilir. Fakat bunlar arasında en sık rastlanılan miyoptur.

Miyop genellikle ilkokul çağında başlar ve göz numaraları yaşla beraber giderek artar. Vücut gelişiminin sona erdiği 18 yaş civarında ise ilerlemesi  dursa da bazı gözlerde numara artışı devam eder.
Normal Göz
Miyop Göz
Miyopun  oluşmasında  çevresel faktörlerin bir miktar etkisi olsa da ana sebep genetik faktörlerlerdir.  toplumda yanlış bilinenin aksine çocukların düşmesi ya da ateşli bir hastalık geçirmesi sonucu oluşmaz
Miyop  gözlerdeki ana sorun, gözün boyunu normalden daha uzun olmasıdır buna bağlı olarak görüntü görme noktası üzerinde odaklanamaz ve  Böylece bulanık bir görüntü oluşur. Görüntünün görme noktasında tekrar odaklanması için görüntüyü uzağa taşıyan kalın kenarlı  gözlük camları kullanılır.
Miyopun düzeltilmesinde ki en iyi alternatif  lazer cerrahisidir. Günümüz teknolojisinde birçok alternatifi bulunan bu yöntemlerin hangisinin sizin gözünüze daha uygun olduğu  ayrıntılı bir muayene ve gelişmiş tesislerin tecrübeli bir doktor tarafından değerlendirilmesi sonrasında karar verilir.
Lazer cerrahisinin uygun olmadığı gözler için ise göz içi merceği 30 numaraya kadar miyopu  düzeltmede etkilidir.