444 0 469 / GÖZ

SMILE lazer (Small Incision Lenticule Extraction) yönteminde miyopi ve astigmatizma adını verdiğimiz göz kusurları daha önce kullandığımız tekniklere göre daha güvenli bir şekilde tedavi edilmektedir. SMILE yöntemin en büyük avantajları kornea bütünlüğünün bozulmaması, büyük kesi yapılmaması, göz sinirlerinin etkilenmemesi, operasyon sonrasında ağrı batma hissinin en aza indirilmesi ve göz kuruluğu olanlarda uygulanabilmesi olarak sıralanabilir. SMILE lazer ile miyopide -10 numaraya, astigmatizmada -5.0 numaraya kadar tedavi şansı bulunmaktadır.

0
Would love your thoughts, please comment.x